TNS: już ponad 2/3 Ukraińców źle ocenia banderowski rząd

Według sondaży przeprowadzonych przez TNS ponad połowa respondentów negatywnie ocenia działalność prezydenta Poroszenki. Osób krytycznych względem działań rządu premiera Jaceniuka jest jeszcze więcej.

 Aż 68 proc. respondentów ocenia działalność ukraińskiego rządu jako niezadowalającą. Jedynie 8 proc. Ukraińców uważa, że rząd pracuje dobrze.

Na tle rządy prezydent Petro Poroszenko jest oceniany lepiej, jednak ponad połowa badanych (51%) jest całkowicie lub częściowo niezadowolona z prowadzonej przez niego polityki. Cieszy się ona poparciem 17% Ukraińców.

Zdaniem 31% respondentów działania władzy ukierunkowane na ustabilizowanie sytuacji w kraju są absolutnie niedostateczne, zaś 28% uważa, że władze przeważnie nie dotrzymują swoich zobowiązań. Z kolei 37% Ukraińców jest przekonana, że władze państwo coś robią, ale nie w pełni i nie na bieżąco.

Według badaczy z ośrodka TNS spadek notowań ukraińskiego rządu może mieć związek z uciążliwą dla obywateli polityką taryfową państwa, a także z wprowadzaniem ustaw mających w założeniu jego reformę, które są jednak nieprzyjemne dla obywateli.

Kresy.pl

Więcej postów