Ziobro szykuje REWOLUCJĘ w alimentach

Ziobro szykuje REWOLUCJĘ w alimentach

Fakt dotarł do szczegółów zmian, które zakładają wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych. Dzięki nowym przepisom skończyć się ma gehenna rodziców miesiącami czekających na to, aż sąd przyzna im alimenty na dzieci. Nowe prawo ma szanse wejść w życie już jesienią!

W Ministerstwie Sprawiedliwości kończą się prace nad projektem ustawy, który ma usprawnić przyznawanie natychmiastowych alimentów na dzieci. – Chcę, by dzieci, które wychowują się w rozbitych rodzinach, nie padały ofiarą wojny o pieniądze między rodzicami. Chcę też skończyć z sytuacjami, gdy samotni rodzice są zmuszeni oszczędzać na dzieciach, ponieważ nie dostają od ich ojców, a czasem też matek, należnego wsparcia, a postępowania sądowe się przeciągają – mówi Faktowi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Nowe prawo pozwoli im uzyskać pieniądze w ekspresowym tempie, w ciągu zaledwie paru dni i bez konieczności ponoszenia wydatków na drogich adwokatów – dodaje.

Jak to ma wyglądać? Wystarczy, że rodzic złoży w sądzie na specjalnym formularzu wniosek o przyznanie alimentów natychmiastowych (więcej w ramce). Będą one takie same dla wszystkich i wyniosą: 460 zł na jedno dziecko, 840 na dwoje dzieci, a 1140 zł – na troje. Co roku mają być waloryzowane. Decyzja o ich przyznaniu ma zapaść w kilka dni.

Do nowych przepisów z dystansem odnosi się Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych DLA NASZYCH DZIECI, od kilku lat walczące o usprawnienie w ściąganiu alimentów. Dziwi nas decyzja resortu o wysokości alimentów natychmiastowych. Im więcej dzieci, tym pomoc ta będzie relatywnie niższa! Naszym zdaniem, alimenty natychmiastowe powinny wynosić 500 zł na każde dziecko – mówi Iwona Janeczek ze stowarzyszenia. Jak podkreśla, rząd powinien także zmienić progi dochodowe uprawniające do wypłaty pieniędzy z Funduszu Alimentacyjnego. – Teraz mogą z niego skorzystać te rodziny, gdzie dochód na osobę nie przekracza 725 zł. Kryterium to nie zmieniło się od 10 lat. Tyle, że w 2008 r. ze wsparcia funduszu mogły korzystać np. mamy zarabiające pensję minimalną z jednym dzieckiem. Dziś są one jej pozbawione, bo płaca minimalna wzrosła. Efekt jest taki, że poza systemem wsparcia jest ok. miliona dzieci – podkreśla Iwona Janeczek.

Sprawdź, co się zmieni po reformie:

Tak jest teraz:

1.Zażądanie alimentów:

 • pozew można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w sądzie. Nie ma jednolitego formularza. W pozwie trzeba wskazać kwoty alimentów żądanych na każde dziecko (pomnożone przez 12). Jeśli się tego nie zrobi, sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych, co wydłuży sprawę;
 • trzeba dołączyć dowody: faktury, rachunki, listę ewentualnych świadków z ich adresami, wniosek o przesłuchanie stron, zaświadczenie o dochodach całej rodziny, akty urodzenia dzieci. Dowody te muszą uzasadniać kwotę żądanych alimentów. Jeśli sąd uzna, że dowody są niewystarczające, wystąpi o ich uzupełnienie dopiero na rozprawie, co z reguły potrwa kilka miesięcy;
 1. Wniosek o zabezpieczenie alimentów:
 • można go złożyć razem z pozwem. Ale także trzeba poprzeć dowodami – mogą to być te same dowody, co przy wniosku o alimenty. Muszą one jednak wykazać, że niezbędne wydatki przekraczają dochody rodziny.
 • jeśli wniosek o zabezpieczenie jest uzasadniony, sąd wydaje decyzję o zabezpieczeniu alimentów na czas procesu. Postanowienie sąd musi uzasadnić. Uzasadnienie może być zaskarżone przez pozwanego albo powoda, jeśli uzna, że jest zbyt niskie wobec potrzeb rodziny.
 • zażalenia trafia do sądu okręgowego (czas rozpatrzenia sprawy wydłuża się o kilka miesięcy). Sąd okręgowy może zmienić wysokość zabezpieczenia, oddalić je w całości lub utrzymać w mocy.
 • pozwany przez ten czas może być egzekwowany przez komornika co do całości zabezpieczenia.
 • po zwrocie akt z sądu okręgowego sprawa trafi na rozprawę o alimenty, o ile pozwany nie złoży wniosku o zmianę zabezpieczenia (wnioski te można składać w toku.

Tak będzie, gdy zostaną wprowadzone alimenty natychmiastowe

 1. Zażądanie alimentów:
 • wniesienie na uproszczonym formularzu dostępnym w sądzie i internecie (formularz można będzie pobrać przez internet, ale trzeba go wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać wraz z aktami urodzenia dzieci pocztą do sądu – nie będzie obowiązku przychodzenia do sądu osobiście);
 • w formularzu nie trzeba będzie podawać konkretnych kwot alimentów – wystarczy wypełnić rubrykę z liczbą dzieci;
 • nie trzeba będzie załączać dowodów wydatków na dzieci – rachunków, faktur itp.;
 • wystarczy oświadczenie powoda lub jego przedstawiciela o braku uzyskiwania wystarczających alimentów od drugiego rodzica. Wypełnia się rubrykę na formularzu: „Oświadczam, że XY nie płaci i nie wystarcza pieniędzy na utrzymanie, i nie było wcześniejszego orzeczenia sądu albo zatwierdzonej przez sąd ugody”.
 1. Po otrzymaniu żądania na formularzu sąd sprawdza tylko poprawność danych i wydaje alimentacyjny nakaz zapłaty, który:
 • nie zawiera uzasadnienia,
 • jest natychmiast wykonalny,
 • ma skutki tytułu egzekucyjnego, czyli po doręczeniu powodowi można z nim iść do komornika,
 • nakaz jest przesyłany pocztą do powoda i pozwanego.

3.Jeśli pozwany nie złoży zarzutów (nie odwoła się) w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia nakazu, ma on moc wyroku i staje się tytułem wykonawczym;

4.Jeśli pozwany się nie zgadza z takimi alimentami musi:

 • wnieść zarzuty (także formularz odwołania/zarzutu będzie dostępny w internecie, trzeba go wydrukować, wypełnić, podpisać i wraz załączonymi dowodami wysłać pocztą do sądu);
 • przedstawić dowody, dlaczego ustalona w nakazie wartość alimentów natychmiastowych jest dla niego zbyt wysoka;

• na rozprawie sąd oceni dowody i może utrzymać nakaz zapłaty albo uchylić go w całości lub części. Od tego wyroku obu stronom przysługuje apelacja do sądu okręgowego (już w normalnym trybie procesowym).

FAKT.PL

Więcej postów

2 Komentarze

 1. Witam teraz proszę mi powiedzieć jeśli Matka mojego wyjechala do Irlandi w 2002 roku a 2004 roku zatrzymała w Polsce fudysz Alimentacyjny ponieważ pobiera zasiłki w irland komornik pobierał mi do 2017 rok alimeta nie legalnie bo w UNIEUROPEJSKIEJ Nie wolno pobierac a dwóch kraji europejskich Proszę o wysłanie mi skuteczną porade co teraz mam zrobić Marcin Stojak mój tel 736880332

 2. Wiele Polek właśnie tak kąbinują i prosił bym Pana Ziobro by w tym temacie też zrobił rewolucje bo ja od 3lat nie mogę udowodnić prawdy mnie nie było w Polsce i dlatego zaniedbałem ten problem w innych krajach jest to nie dopuszczalne by czerpać z dwóch kraji UE zasiłki dziekuje za uwge pozdrawiam serdecznie

Komentowanie jest wyłączone.