Jak sprawnie budować infrastrukturę dla wojska? Moduły i kontenery – szybkie budownictwo na trudne czasy

O tym jak innowacyjnie, efektywnie i co w obecnych czasach najważniejsze możliwie szybko budować infrastrukturę wojskową dyskutowano podczas konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Departament Infrastruktury MON. O czym jeszcze rozmawiano i jakie rozwiązania zademonstrowano 8 i 9 listopada w Waplewie?

Celem zorganizowanej przez Departament Infrastruktury MON konferencji naukowo-technicznej pn. „Innowacyjne budownictwo w Siłach Zbrojnych” była wymiana informacji i doświadczeń oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybką realizację kluczowych dla sił zbrojnych inwestycjizwiązanych m.in. z rozbudową infrastruktury wojskowej na ścianie wschodniej kraju

Nowa formuła

Spotkanie wojska i przemysłu zorganizowano w tej formule po raz pierwszy, we współpracy z Departamentem Innowacji MON i Wojskową Akademią Techniczną. Do Waplewa przybyli wysokiej rangi przedstawiciele sił zbrojnych i resortu obrony narodowej oraz osoby reprezentujące polskie firmy budowlane, które realizują projekty na terenie kraju oraz zagranicą. Resort obrony narodowej reprezentował dr Marcin Mazuryk, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON, a Sztab Generalny Wojska Polskiego reprezentowali generałowie: gen. dyw. dr Dariusz Pluta, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i gen. bryg. Rafał Ostrowski, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5. Uczestnikami konferencji ze strony wojska byli także oficerowie reprezentujący zarządy, szefostwo i oddziały infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Zarządów Infrastruktury, a także Komendy Głównej Policji oraz wojskowych i cywilnych służb specjalnych. 

Plany resortu obrony narodowej

Spotkanie zainaugurował dr Marcin Mazuryk, który przybliżył plan konferencji oraz odczytał list skierowany do uczestników konferencji przez Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa rady ministrów i ministra obrony narodowej. 

“Przyjęta w marcu br. ustawa o obronie ojczyzny, a następnie przyjęty pakiet wzmocnienia zapewniły wyższe finansowanie wydatków wojskowych w wysokości rekordowych 3 proc. PKB co przekłada się na kwotę 130 miliardów złotych. Dlatego za priorytetowe i najważniejsze zadanie uznaliśmy zwiększanie liczebności sił zbrojnych oraz modernizację techniczną. Nowo zakupiony sprzęt wojskowy taki jak czołgi Abrams, K2, myśliwce wielozadaniowe F-35, systemy przeciwlotnicze oraz zestawy artylerii Himars wraz z wzrostem liczebności sił zbrojnych wymagają nowej oraz nowoczesnej infrastruktury. Dążymy do tego, aby wojsko polskie było liczne, silne i nowoczesne. W związku z nadchodzącymi dostawami sprzętu wojskowego stoi przed nami zadanie szybkiego zapewnienia infrastruktury w oparciu o nowe, innowacyjne technologie. Dlatego ważne jest wdrożenie w wojsku polskim budownictwa, które daje nam możliwości efektywnego zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych i zerwania z dotychczasową doktryną długiego procesu inwestycyjnego. Wdrażana obecnie strategia obrony Polski oparta o granice RP narzuca potrzebę odtworzenia jednostek wojskowych na wschodzie kraju w oparciu o najnowsze wzorce NATO”. MARIUSZ BŁASZCZAK, WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Infrastruktura oczkiem w głowie

Gen. dyw. dr Dariusz Pluta w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie i wagę czasu, w którym odbywa się pierwsza edycja konferencji pt. „Innowacyjne budownictwo dla Sił Zbrojnych”. 

“Dziękuję organizatorom za inicjatywę, za pomysł na zorganizowanie konferencji o niezwykle ważnej tematyce i w szczególnym czasie – czasie wyzwań dla obronności naszego kraju. Podniesienie potencjału sił zbrojnych poprzez zwiększenie ich liczebności oraz skokową modernizację techniczną to absolutny priorytet. Fundamentem zmian jest ustawa o obronie ojczyzny oraz wynikający z jej zapisów pakiet wzmocnienia” – GEN. DYW. DR DARIUSZ PLUTA
Zwracając się do uczestników konferencji generał podkreślał, że resort obrony narodowej ma zamiar pozyskać w stosunkowo krótkim czasie odpowiednią ilość nowoczesnego sprzętu wojskowego, aby stworzyć warunki do skutecznego odstraszania potencjalnego agresora tak, aby wszelkie analizy, kalkulacje czy symulacje nie pozostawiały cienia wątpliwości, że „atak na Polskę jest po prostu nieopłacalny”. 

“Stąd też konieczna jest rozbudowa naszego potencjału obronnego, szczególnie na ścianie wschodniej, w tym formowanie nowych jednostek wojskowych. Zwiększenie liczebności polskiej armii, która ma osiągnąć poziom 300 tysięcy w 2035 roku, w tym 50 tys. Wojsk Obrony Terytorialnej oraz skokowa modernizacja techniczna wymaga rozbudowy infrastruktury. Planujemy przeznaczyć znaczne środki finansowe na zabezpieczenie miejsc służby i zakwaterowanie żołnierzy, a także na przygotowanie infrastruktury dla nowego sprzętu wojskowego, na przykład dla nowych samolotów i czołgów, na budowę garaży, na miejsca obsługowo-naprawcze oraz pod symulatory. Powinniśmy pamiętać również o tym, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest stała obecność sojuszników w naszym kraju, szczególnie wojsk amerykańskich. Aby tak się stało, muszą być spełnione odpowiednie warunki, również związane z przygotowaniem infrastruktury” – GEN. DYW. DR DARIUSZ PLUTA, ZASTĘPCA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
Generał Pluta zaznaczył, że osobiście jest zainteresowany wnioskami, które pojawią się po pierwszej edycji konferencji, ponieważ nadzoruje działalność Sztabu Generalnego w zakresie opracowania centralnych planów rzeczowych, w tym planu inwestycji budowlanych, przewodniczy komisji inwestycyjnej oraz nadzoruje proces formowania jednostek wojskowych na ścianie wschodniej oraz rozbudowę potencjału uczelni wojskowych. 

“Zwiększenie liczebności armii wiąże się także z potrzebą wzrostu potencjału uczelni wojskowych w zakresie przygotowania przeszłej kadry oficerskiej. Możliwości Akademii Wojsk Lądowych zostaną rozszerzone poprzez utworzenie Instytut Rodzajów Wojsk w Żaganiu, co również stanowi wyzwanie inwestycyjne. Poszukujemy rozwiązań alternatywnych dla budownictwa tradycyjnego. Mam tu na myśli rozwiązania modułowe i kontenerowe” – GEN. DYW. DR DARIUSZ PLUTA, ZASTĘPCA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
Zastępca szefa Sztabu Generalnego w swojej wypowiedzi odniósł się także do doświadczeń, jakie wojsko polskie posiada w zakresie wykorzystania rozwiązań modułowych i kontenerowych. 

“Aktualnie rozbudowujemy istniejącą infrastrukturę oraz budujemy nowe obiekty. Uzyskaliśmy nowe tereny, które trzeba wylesić i przygotować pod zabudowę. W wielu przypadkach jesteśmy w momencie wypracowania decyzji, więc poszukujemy optymalnych rozwiązań. Rozwiązania innowacyjne mogą zostać zastosowane jako przejściowe i mobilne, do czasu wybudowania obiektów w systemie tradycyjnym. Wnioski z dzisiejszych wystąpień, pokazów, rozmów i dyskusji wykorzystamy w procesie decyzyjnym. Rozwiązania modułowe i kontenerowe nie są nam obce, bo były i są stosowane. Żołnierze korzystali już z tych rozwiązań na misjach zagranicznych, na poligonach oraz w czasie operacji na granicy z Białorusią. Mamy pewne doświadczenia i innowacyjne rozwiązania nie są nam obce.” – GEN. DYW. DR DARIUSZ PLUTA, ZASTĘPCA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP
Generał podkreślił, że kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest czas realizacji przyszłych inwestycji oraz optymalizacja kosztów, zarówno w przypadku rozwiązań tradycyjnych, jak i innowacyjnych.

“Modernizacja i wzrost potencjału sił zbrojnych powinny nastąpić relatywnie szybko, więc czas jest dla nas kluczowy – to parametr, którym się kierujemy, ale oczywiście musimy brać pod uwagę koszty. Porównujemy koszty pozyskania rozwiązań modułowych i kontenerowych z kosztami budownictwa tradycyjnego, biorąc pod uwagę nie tylko koszt zaprojektowania i wybudowania obiektów, ale również koszty związane z utrzymaniem inwestycji w przyszłości. Dlatego pełne informacje są niezbędne przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”. –  GEN. DYW. DR DARIUSZ PLUTA, ZASTĘPCA SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP

W kolejnych wystąpieniach swoimi doświadczeniami w zakresie budowy i wykorzystania infrastruktury modułowej i kontenerowej dzielili się oficerowie reprezentujących Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwo WOT, Jednostkę Wojskową Grom, Wojskową Akademię Techniczną oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Były to m.in. wnioski związane z budową infrastruktury na potrzeby ochrony granicy z Białorusią, budową szpitali tymczasowych oraz rozbudową i budową nowych jednostek wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Swoimi wnioskami dzielili się także inni użytkownicy infrastruktury opartej na modułach i kontenerach – inspektor Andrzej Kropiwiec, Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (budowa posterunków policji) oraz osoby reprezentujące Agencję Wywiadu (budowa obiektów agencji). 

Prezentacje i pokaz rozwiązań

Ze strony przemysłu swoje rozwiązania w formie prezentacji oraz demonstracji przybliżyli przedstawiciele firm:

  • budownictwo kontenerowe – PGZ Zurad i Modular, AMW Sinevia;
  • budownictwo modułowe – BartBud, Climatic, KAJA Budowictwo Modułowe, QModular oraz Unihouse;
  • budownictwo modułowe i kontenerowe – Weldon;
  • mosty dla wojska – Mosty Kompozytowe;
  • składy paliw dla wojska – BartBud.

O konferencji

Organizatorzy konferencji naukowo-technicznej podkreślają, że jest ona unikatowym wydarzeniem, ponieważ pozwala na zebranie w jednym miejscu przedstawicieli przemysłu i przedstawienie innowacyjnych rozwiązań modułowych i kontenerowych, będących odpowiedzią na rosnące potrzeby wojska i resortu obrony narodowej, szybką wymianę informacji między armią i przemysłem nt. doświadczeń, dostępnych rozwiązań oraz wymogów związanych z budową infrastruktury dla sił zbrojnych, a także wniosków związanych z wykorzystaniem tych rozwiązań na Ukrainie oraz w działania kryzysowych.

DEFENCE24.PL

Więcej postów