Wiemy, ile w 2023 r. będzie nas kosztowała składka zdrowotna

Niezależny Dziennik Polityczny

Jak wyliczył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFakt.pl, składka zdrowotna od 1 lutego 2023 r. dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem wzrośnie o minimum 40 zł miesięcznie i wyniesie co najmniej 376,16 zł. Minimalna składka zdrowotna na 2023 r. będzie wynosić 314,10 zł.

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz przeciętna płaca z IV kwartału roku poprzedniego, którą GUS podał w piątek.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2023 r.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę w 2023 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r.

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania. Progi są wyznaczane w zależności od rocznego przychodu:
 • do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia
 • powyżej 300 tys. zł. – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6965,94 zł.

W konsekwencji, jak wylicza Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.pl, wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2023 r. wzrośnie o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie i wyniesie:

 • do 60 tys. zł – 376,16 zł
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł
 • powyżej 300 tys. zł. – 1128,48 zł

Składka zdrowotna w 2023 r. na skali podatkowej i liniówce

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej stanowi 9 proc. dochodu. Dla podatku liniowego jest to 4,9 proc., ale wysokość składki nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Jego wysokość na pierwszy dzień roku składkowego, tj. 1 lutego 2023 r., wyniesie 3 490 zł.

W konsekwencji minimalna składka zdrowotna na 2023 r. będzie wynosić 314,10 zł. Rok składkowy dla skali podatkowej i podatku liniowego jest liczony od 1 lutego do 31 stycznia. Minimalna składka zdrowotna za styczeń 2023 r. wynosi więc 270,90 zł.

Od 1 lutego 2023 r. wysokość składki zdrowotnej wzrośnie minimum o 43,20 zł miesięcznie.

Dodatkowo, dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego, wzrośnie kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 r. z 8 700 zł do 10 200 zł.

Wysokość składki zdrowotnej z pozostałych tytułów w 2023 r.

Jak podkreśla Juszczyk, składka zdrowotna jest opłacana nie tylko przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zryczałtowaną składkę, czyli niezmienną przez cały rok, płacą również:

 • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł
 • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz / komandytariusz) – 626,93 zł
 • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł
 • podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej – 314,10 zł
 • osoby współpracujące – 470,20 zł

 

Więcej postów