Opłaty za zakwaterowanie, nowe zasady rejestracji uchodźców. Nowela ustawy podpisana

Niezależny dziennik polityczny

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje on m.in., że uchodźcy od marca będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Nowela ma również uszczelnić system świadczeń wypłacanych uchodźcom.

  • Od 1 marca uchodźcy będą pokrywać 50 procent kosztów takiej pomocy, jeśli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, a od 1 maja – 75 procent, jeśli ich pobyt przekroczy 180 dni.
  • Kwota płacona przez uchodźców pokrywających 50 proc. kosztów nie będzie mogła przekroczyć 40 złotych za osobę dziennie, a w przypadku opłacania 75 proc. – 60 złotych dziennie.
  • Zmienią się także zasady rejestracji obywateli Ukrainy. Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

Uchodźcy będą pokrywać 50 procent kosztów zakwaterowania

Sejm nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw uchwalił 14 grudnia, a 13 stycznia rozpatrzył poprawki zgłoszone do niej przez Senat. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Andrzej Duda podpisał regulację w poniedziałek, 23 stycznia.

Nowelizacja tzw. specustawy pomocowej zmienia zasady udzielania pomocy przez wojewodów, samorządy i inne instytucje publiczne w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Od 1 marca uchodźcy będą pokrywać 50 procent kosztów takiej pomocy, jeśli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, a od 1 maja – 75 procent, jeśli ich pobyt przekroczy 180 dni. Senatorowie chcieli, aby nowe zasady obowiązywały odpowiednio od 1 kwietnia i 1 czerwca, ale Sejm odrzucił senacką poprawkę w tej sprawie.

Kwota płacona przez uchodźców nie będzie mogła przekroczyć 40 zł lub 60 zł dziennie

Kwota płacona przez uchodźców pokrywających 50 proc. kosztów nie będzie mogła przekroczyć 40 złotych za osobę dziennie, a w przypadku opłacania 75 proc. – 60 złotych dziennie. Nowela przewiduje, że za pomoc nie będą płacić osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, dzieci, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunowie co najmniej trojga dzieci, a także osoby w trudnej sytuacji ze względów humanitarnych.

Celem nowelizacji jest również uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców. Zgodnie z propozycją wypłaty będą wstrzymywane, jeżeli uchodźca wyjedzie z Polski. Nadal obowiązywać będzie też przepis, który stanowi, że jeśli taki wyjazd przekroczy 30 dni, obywatel Ukrainy straci status wynikający z ustawy i tym samym przestaną przysługiwać mu świadczenia. Taki status może być znowu nadany, jeśli Ukrainiec ponownie ucieknie do Polski w wyniku działań wojennych w jego kraju.

Zmienią się także zasady rejestracji obywateli Ukrainy

Zmienią się także zasady rejestracji obywateli Ukrainy. Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli. Dotychczas termin na rejestrację w systemie PESEL wynosił 90 dni od wjazdu do Polski.

Nowelizacja usankcjonuje ponadto dokument elektroniczny dostępny w aplikacji Diia.pl (odpowiedniku mObywatela dla ukraińskich uchodźców) jako dokument pobytowy ukraińskich uchodźców. Dokument ten wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Ponadto z ustawy usunięty zostanie przepis, który przewiduje specjalny tryb wydawania uchodźcom zezwoleń na pobyt czasowy. Autorzy regulacji podkreślali, że zmiana ta w żadnym wypadku nie pozbawi uchodźców ich prawa do pobytu w Polsce, który specustawa gwarantuje przez 18 miesięcy od 24 lutego ubiegłego roku. W noweli jest ponadto przepis, który zakłada, że o zgodę na pobyt czasowy od 1 kwietnia będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą.

Wsparcia finansowe na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy

W nowelizacji są też przepisy dotyczące dalszego wsparcia finansowego dla samorządów na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. Na 2023 r. na te zadania w Funduszu Pomocy zaplanowane są ponad 2 mld zł. Regulacja pozwoli ponadto na przekazywanie środków z Funduszu na cele związane m.in. z digitalizacją obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie oraz na finansowanie zadań Polskiego Czerwonego Krzyża realizowanych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań.

Nowela wprowadzi również zmianę do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy. Zakłada, że do składu zespołu ds. budowy zabezpieczenia dołączą wojewoda warmińsko-mazurski oraz komendanci Warmińsko-Mazurskiego i Morskiego Oddziału SG. Wiążę się to z planowaną budową zapory elektronicznej na granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim.

Regulacja, poza jej niektórymi zapisami, wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Więcej postów

1 Komentarz

  1. Prawo międzynarodowe mówi wyraźnie: uchodźca wojenny ma prawo do dachu nad głową, podstawowych posiłków i podstawowej opieki medycznej! NIC, Q…A WIĘCEJ! Żadne PESELe, zadne pierwszeństwo do lekarza, złobka czy przedszkola! Poza tym, wg. Strazy Granicznej ponad PÓŁ MILIONA tych RZEKOMYCH uchodźców beztrosko wyjechało na UPAdlinę, pod bomby tego okropnego Putina, aby beztrosko spędzić Święta Wielkanocne ( i zapewne koniec roku równiez) wśród swoich rodzin! Niestety, powrócili po socjał z krwawicy polskich podatników…

Komentowanie jest wyłączone.