Podwójny rocznik. Posłowie alarmują: będą problemy z rekrutacją do szkół

Niezależny dziennik polityczny
– Nie ma systemowego problemu zapewnienia wszystkim absolwentom szkół podstawowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – odpowiada wiceminister Dariusz Piontkowski na obawy o kumulację roczników w roku szkolnym 2023/2024.
  • W klasach VIII szkół podstawowych obowiązek szkolny realizuje dzisiaj ,,podwójny rocznik”.
  • Zdaniem posłów w kolejnym roku szkolnym w przypadku podwójnego rocznika sytuacja będzie jeszcze gorsza.
  • Decyzja dotycząca liczby oddziałów w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych pozostaje we właściwości organu prowadzącego szkołę.

Grupa posłów w interpelacji do ministra edukacji i nauki pyta o przygotowania szkół ponadpodstawowych do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Czy zabraknie miejsc dla uczniów w szkołach średnich

Jak piszą parlamentarzyści, w klasach VIII szkół podstawowych obowiązek szkolny realizuje dzisiaj ,,podwójny rocznik” uczennic i uczniów, którzy w tym samym momencie zaczynali realizować tok nauczania w wieku 6 i 7 lat. W ich ocenie „stwarza to problem w rekrutacji tych osób do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, a prawdopodobnym scenariuszem jest brak wystarczającej liczby miejsc w szkołach średnich”.

Zdaniem autorów interpelacji problem ten jest obecny już teraz, zwłaszcza w powiatach w bliskim sąsiedztwie większych ośrodków miejskich. Jako przykład podają Poznań, który razem z powiatem poznańskim na obecny rok szkolny przygotował 9727 miejsc w szkołach średnich, przeznaczonych dla uczniów z powiatu poznańskiego, przy łącznej liczbie 13 252 chętnych.

Zdaniem posłów w kolejnym roku szkolnym w przypadku podwójnego rocznika sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Dlatego autorzy dokumentu pytają, w jaki sposób Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza wesprzeć samorząd terytorialny w przygotowaniu odpowiedniej liczby miejsc w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024? I czy planuje zmiany systemowe dotyczące ogólnego rozwiązania problemu braku miejsc dla uczniów?

Przygotowania szkół ponadpodstawowych do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przypomina w odpowiedzi, że za organizację sieci szkół ponadpodstawowych odpowiada powiat, który musi zapewnić miejsca realizacji obowiązku nauki „nieletnim mieszkańcom danego powiatu, w szkołach prowadzonych na terenie danego powiatu, bez gwarancji realizacji tego obowiązku w wybranej przez kandydata szkole. Jednocześnie ww. przepisy nie ograniczają dostępu do tych miejsc innym kandydatom zamieszkałym poza danym powiatem”.

Minister dodaje, że w obowiązujących przepisach kandydat ma gwarancję realizowania obowiązku nauki w szkole publicznej, ale nie ma gwarancji, że dostanie się do wybranej szkoły lub wybranego typu szkoły.

Jak zauważa, „decyzja dotycząca liczby oddziałów w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych pozostaje we właściwości organu prowadzącego szkołę (prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych jest kompetencją powiatu)”.

„Reasumując, nie ma systemowego problemu zapewnienia wszystkim absolwentom szkół podstawowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – w różnych typach szkół” – ocenia minister.

Więcej postów