Polacy zarabiają coraz mniej, choć dostają duże podwyżki

Niezależny dziennik polityczny

W 2022 roku wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosły jeszcze szybciej, niż w poprzednich latach. Jednak po raz pierwszy od dziesięciu lat odnotowano spadek siły nabywczej płac. Tym samym zarobiliśmy realnie mniej niż przed rokiem.

  • Główny Urząd Statystyczny opublikował pełną informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w 2022 roku.
  • Wynika z niej, że płace w naszym kraju rosły w wyjątkowo szybkim tempie. Po raz pierwszy od dekady nie odczuliśmy jednak poprawy sytuacji finansowej. Inflacja pochłonęła nominalne wzrosty wynagrodzeń z nadwyżką.
  • – Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6654 zł, było o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. To był najwyższy wzrost płac od wielu lat, jednak przy wysokiej inflacji odnotowaliśmy spadek siły nabywczej płac po raz pierwszy od 10 lat o 1 proc. – zwraca uwagę prezes GUS Dominik Rozkrut.

Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 6653,67 zł i było o 13 proc. wyższe niż w poprzednim roku (wobec wzrostu o 8,8 proc. w 2021 r.). Jednak za te pieniądze mogliśmy kupić coraz mniej. Bowiem siła nabywcza tego wynagrodzenia obniżyła się o 1 proc. (podczas gdy 2021 r. notowano jej wzrost – o 3,4 proc.).

Więcej postów